Ultimate magazine theme for WordPress.

Af Kapısı Tekniğiyle Kendinize Şefkatli Yaklaşın ve Kendinizi Affedin!

0 110

Affetmek geçmişi değiştirmez fakat geleceğin önünü açar.

– Paul __Boese

Zamanı boşa harcamamak ve geçmişi geride bırakmak için affetmeye hazır olmanız gerekir. Geçmişi bırakmak, kendi ruhunuzu özgürleştirebilmek, bahtınızı yine yazabilmek için kendiniz de dâhil herkesi affetmelisiniz. Nasıl affedeceğinizi bilemeyebilir ya da affetmek istemeyebilirsiniz fakat “affetmeye istekliyim!” diyerek bile kendi kendinizi uygunlaştırma sürecini başlatabilirsiniz. Kıymetli olan niyettir, süreci yaşamaktır, sonucu düşünmeden sürece odaklanabilmektir.

Kendi güzelliğiniz için geçmişi geride bırakarak herkesi affetmeniz düzgünleşme için kuraldır.

“İstediğim üzere biri olmadığın için seni affediyorum!”, “seni affediyor ve özgür bırakıyorum!”, “kendimi olduğum üzere kabul ediyorum ve onaylıyorum!” üzere olumlu niyetlerle işe başlayabilirsiniz. Her şeyin gereci niyettir, inandıktan ve istedikten sonra fikirlerinizi değiştirebilirsiniz. 

Geçmişle ilgili fikirlerinizi değiştirdiğinizde hisleriniz da değişir. Geçmişe ait olumsuz kanılarınızın ne kadar uzun müddettir var olduğunun bir değeri yoktur. Güç noktası şimdiki vakittir, şu an ve şimdidir. Şu andan itibaren özgür olmayı, kendinizi affetmeyi seçebilir ve kendinize yeni bir gelecek yaratabilirsiniz. 

Kendinizi ve geçmişinizi affetmediğiniz sürece ruhsal kahırlar peşinizi bırakmaz. Kızma, içerleme, öfkelenme, darılma, küslük ve nefret üzere hisler ömür gücünüzü çalar, kendinize sevginizi azaltır, yaşama sevincinizi tüketir, geleceğe dair umutlarınızı kırar. Bu olumsuz hislerden kurtulmak için kendinize sormanız gereken soru şudur: “Kimi affetmeye gereksinimim var?” 

Geçmişi geçmişte bırakıp, anı yaşama ve geleceğe umutla bakma özgürlüğünü veren “affetmek” bırakmak, vazgeçmek, unutmak demektir, göz yummak demek değildir. Affetmek, affettiğiniz kişinin davranışlarını onaylayacağınız manasına gelmez. Affettiğinizde geçmişin bugün üzerindeki yıpratıcı tesirinden kurtulursunuz. Makus ve acı veren yaşantıları geride bırakarak, affedebilmeyi başarabilmek, içsel bir olgunlaşma sürecidir. Affettiğinizde geçmişte yaşadığınız tecrübeleri unutmazsınız, unutmamanız da gerekir. Bu tecrübeler, vaktinde size çok acı vermiş olsa da kazandırdığı dersler vardır. 

Affetme süreci, geçmişten gelen olumsuz his yükünden kurtulup özgürleşebilmektir. Yaşanan olayları hatırlamak lakin bu olaylara ait his deposunu boşaltmaktır. Affetme sürecinde kendi acılarınızın farkında olursunuz fakat affedeceği kişinin acılarının ve onun da bir kurban olduğunun farkında değilsinizdir. Geçmişte sizi kıran, üzen şahsa hangi cezayı verirseniz verin, bunun ona yetmeyeceğini düşünürsünüz. Lakin geçmişte takılı kalmak yerine, hayat seyahatinde yeni tecrübelere açık hale gelebilmek için öfke ve intikam hislerine yatırım yapmaktan vazgeçerek, olumlu hisleriniz çoğaltma yolunda adımlar atmaya başlamanız gerekir. Zira affetmek, hayatı zenginleştirici ve özgürleştirici kıymetli bir yatırımıdır.

Af kapısı tekniği

Bu tekniğin maksadı suçluluk hissinin üstesinden gelmektir. Suçluluk hissini ortadan kaldırmak güzelleşmeyi sağlamak için gereklidir. Kişi Af Kapısı’ndan içeri girmeden evvel çözümlenmesi gereken bir sahneyle karşı karşıya kalır. Bu etapta sahneler kişinin yüzleşmeye muhtaçlık duyduğu formda ortaya çıkacaktır. Kişi yetişkin olarak kalabilir yahut çocukluğa gerileyebilir. Duygusal rahatlama, dışavurum yahut kolay bir formda kimi tecrübelerin farklı bir halde algılanmasını gerektirebilir. Ego halleri baskınlaşabilir. İçeriğin ne olacağını kimse bilemez. Bununla birlikte kişi odadan çıkıp kapıyı kapatmadan evvel suçluluk duyduğu şey her neyse çözümlenmiş olması gerektiği açıktır. Kapıyı kapatmak sembolik olarak geride, yalnızca anı olarak hatırlanacak bir şeyler bırakmak manasına gelir. 

Kişinin tek bir boş oda gördüğü durumlarda bir direncin olduğu açıktır. Bu türlü bir durumda “hadi gel biraz daha ilerleyelim tahminen diğer bir oda daha vardır!” demek gerekebilir. Kişinin suçluluk hisleriyle yüzleşmek istememesi şaşırtan değildir. Bu noktada biraz daha yürekli olmaya gereksinimi vardır. Bu tekniğin uygulanması yaklaşık bir saat sürebilir. Ayrıyeten bir seansta bütün kapıların bitirilmesi koşul değildir. Bir kapı tamamlandıktan sonra, bir oburu öteki bir seansta tamamlanabilir. Tüm kapılardan girildiğinde ve hepsi tamamlandığında sıra af kapısına gelir ve kişi bu kapıdan içeri girerek gerçekle yüzleşir.

Şimdi aşağıdaki metni bir CD’ye ya da telefonunuza kaydedin. Daha sonra rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda dinleyerek af kapısını açmaya çalışın.

Derin bir uykuya yanlışsız seyahate çıkmaya hazır ol. Gevşe ve rahatla. Gözlerini kapat ve bedenini nefes almaya bırak. Dikkatini bedeninin doğal teneffüs ritmi üzerinde topla. Yalnızca nefes alıp vermen üzerinde yoğunlaş. Aklına konsantrasyonu azaltacak ve seni rahatsız edecek kanılar gelecektir, bu niyetlere ‘Dur!’ de yahut bu niyetleri uzaklaştırmak için rahat bırak, açık pencereden geçen rüzgâr üzere aklından uçup gitmelerine müsaade ver. Her nefes alışta daha çok ve daha çok gevşiyorsun. Nefes al, ver, al, ver, işte bu türlü. Artık, her nefes alışta bedeninin daha rahat, daha sakin ve daha gevşemiş olduğunu ve içinin huzurla dolduğunu hayal et. Her nefes verişte ise aklındaki olumsuz niyetler, telaşlar, dertler bir kuş üzere uçup gitsin. Gevşe, rahatla, nefes alıp ver. Gerginlikten uzak nefes alıp ver. Gevşemiş olarak nefes alıp ver. Nefes al, ver, al, bir dakika müddetle bu türlü nefes alıp vermeye devam et. Alıp verdiğin her nefesle bir arada çok daha fazla rahatlıyorsun. Bilinçdışın sözlere daha fazla odaklanıyor ve onları senin tarafından kullanmak üzere kaydediyor.

Şimdi, kaslarını daha da gevşetmeye hazırlan. Sağ ayak kaslarının gevşemesine müsaade ver. Her nefes alışta ayağının hür, rahat ve gevşek olduğunu hissediyorsun. Nefes al, ver, al, ver. Gevşekliğin sağ baldırına yayılmasına müsaade ver. Sağ baldırın ısınıyor, ağırlaşıyor ve gevşiyor. Nefes al, ver, al, ver. Sıcaklık sağ uyluğuna yayılıyor. Sağ bacağın bütünüyle gevşemiş durumda. Güzellik ve sıcaklık hissini sağ bacağında topla. 

Gevşek biçimde nefes al. Gerginlikten uzak nefes al. Artık sol ayağını gevşet. Rahatlık veren gevşemenin sol ayağına yerleştiğini hisset. Nefes al, ver, al, ver. Gevşemenin sol baldırına yayılmasına müsaade ver. İşte bu türlü. Nefes al, ver, al, ver. Gevşemenin sol uyluğuna yayılmasına müsaade ver. Sol bacağın bütünüyle gevşemiş, ısınmış ve ağırlaşmış durumda. Gevşeme hissini bacaklarında topla. Bacaklarının özgür ve gevşemiş olduğunu hissediyorsun. Bir mühlet bacaklarındaki gevşeme hissinin zevkini tat.

Şimdi, bırak gevşeklik kalçalarına ve kasık bölgene yayılsın. Bu organların rahatlıyor. Gevşek biçimde nefes al. Gerginlikten uzak nefes al. Kalçaların bütünüyle bir rahatlık durumuna giriyor. Nefes al, ver, al, ver. Bacakların, kalçaların ve kasıkların üzerindeki gevşemeye dikkatini ver.

Belin ve karnının daha çok ve daha çok gevşediğini hissedebiliyorsun. Her nefes alışta belin ve karnın ağırlaşıyor ve daha çok gevşiyor. Nefes al, ver, al, ver. Gevşek biçimde nefes al. Gerginlikten uzak nefes al. Artık daha derin bir gevşeme hissi sırtına yayılıyor. Sırtındaki her kas gevşiyor, yumuşuyor, özgürleşiyor ve çok rahatlıyor. Her nefes alış gevşemeyi biraz daha artırıyor. Dikkatini bacaklarının ve bedeninin üst kısmı üzerindeki derin rahatlama hissi üzerinde topla.

Gevşemeye bağlı olan rahatlığın sağ eline yayılmasına müsaade ver. Sağ elin çok gevşek ve yumuşak durumda. Nefes al, ver, al, ver. Sağ elinden sağ koluna hakikat sıcaklık yayılıyor. Artık kolun bir kukla kolu üzere gevşemiş durumda. Sağ kolundaki özgürlük, sıcaklık ve gevşeklik hisleri üzerinde dikkatini topla. Nefes al, ver, al, ver. Artık sol kolunun daha çok ve daha çok gevşemesine müsaade ver. Elin yumuşak ve gevşek durumda… Sıcak hisler parmaklarına ve eline yayılıyor. Nefes al, ver, al, ver. Sıcaklık ve yük sol elinden sol koluna yayılıyor. Sol kolunun gevşediğini hisset. Ayakların, bacakların, kasıkların, karnın ve kollarındaki hürlüğe ve gevşemeye dikkatini ver. O kadar gevşemiş durumdasın ki. Her nefes alışında, bedenin daha derin bir gevşeme durumuna giriyor. İşte bu türlü nefes al, ver, al, ver. Bedenine yayılan rahatlığın zevkini tat.

Şimdi, boynunu ve omuzlarını gevşet. Her nefes alışında, masaj yapan sihirli ellerin gerginliği uzaklaştırdığını hayal et. O kadar gevşemiş ve rahatlamış durumdasın ki. Kendini omuzlarından büyük yükler kaldırılmış üzere hissediyorsun. Omuzların sıcak, özgür ve gevşemiş durumda. Boynuna ve omuzlarına ustalıkla yapılan masaja dikkat et. Gevşemiş biçimde nefes al. Gerginlikten uzak nefes al. Nefes al, ver, al, ver. 

Şimdi ağzını aç ve ağız kaslarını gevşet. İşte bu türlü. Ağzının etrafındaki kaslar, düzgünce gevşemiş durumda. Çenen gevşemiş durumda ve dişlerin birbirine dokunmuyor. Nefes al, ver, al, ver. Gevşeme bütün yüzüne yayılıyor. Güya gözlerin yuvalarında yüzüyorlarmış üzere hissediyorsun. Her yeni nefes alışta, daha çok gevşemiş durumdalar. Göz kapakların ağırlaşmış ve gevşemiş durumda. Gerginlik yüzünüzden uzaklaşıyor. Nefes al, ver, al, ver. Şakakların ve alnın o kadar gevşemiş durumda ki. Gevşeme hissi, başından ayak parmaklarına kadar, bedeninin her kısmına doluyor. Gevşemenin bütün bedenini dolaştığını hisset. Güya gevşeme kan sirkülasyonundan akıyor. Gevşek biçimde nefes al. Gerginlikten uzak nefes al. Bütün bedeninin son derece rahatladığını hissediyorsun. Bütün bedenindeki sıcaklık, yük ve gevşemenin zevkini tat.

Şimdi kendini on basamaklı bir merdivenin en doruğunda buluyorsun. Merdiven hoş, güzel bir yere iniyor. Bütünüyle rahatlayabileceğin bir yere. Tahminen de daha evvel orada bulundun. Burası emniyetli, çok hoş bir yer. Basamakları indikçe bu çok hoş yere biraz daha yaklaşıyorsun. Onuncu basamağı iniyorsun. O kadar gevşek durumdasın ki. Nefes al, ver, al, ver. Artık dokuzuncu basamağı iniyorsun. Her basamakla birlikte daha çok gevşiyorsun. Nefes al, ver, al, ver. Yedinci ve altıncı basamakları iniyorsun. Bu çok hoş yeri gitgide daha açık olarak görmeye başlıyorsun. Beşinci basamağı iniyorsun. Nefes al, ver, al, ver. Gitgide daha çok ve daha çok rahatlıyorsun. Dördüncü basamağı yavaşça in. Üçüncü basamağı. Artık ikinci basamağı… Artık birinci basamağı… Artık çok hoş bir yerdesin. İçini huzur ve memnunluk doldurdu. Etrafına bakı. Ne gördüğünün farkında ol. Ne hissettiğinin farkında ol. Hislerinin farkında ol. Sesleri dinle. Hislerine yol vererek memnunluğu tat. Kendini huzur ve saadet içerisinde hisset. Kendini harika, sakin ve emniyette hisset. Derin derin nefes al. Nefesini yavaşça bırak. Derin derin nefes al. Yavaşça bırak.

Şimdi merdivenlerin en alt basamağındayız. Önümüzde bir geçit var ve geçidin sonunda Af Kapısı var. Bu kapıdan girmeden evvel, geçidin her iki tarafında bulunan kapılardan girmek isteyebilirsin. Geçidin sonuna gerçek bak ve kapı görüp görmediğini söyle.

………………………….

Önce hangi kapıdan girmek istiyorsun? 

………………………….

Güzel. Haydi o kapıya hakikat yürüyelim. Bana kapıyı topuzu da dâhil olmak üzere tanım et. 

………………………….

Bu kapıyı daha evvel gördün mü?

………………………….

Burada birlikte dikilirken senin kapıyı açmanı ve içeride gördüklerini bana anlatmanı istiyorum.

………………………….

Hadi içeri girelim. Artık geçidin sonundaki Af Kapısı’na gidelim. Bu kapının önünde ikimiz beklerken ne görüyorsun?

………………………….

Hadi kapıyı açalım. Sen içeriye girip deneyim etmen gerekeni deneyim ederken ben de burada kapının yanında bekleyeceğim. Bunu gürültülü yahut sessiz bir halde yapabilirsin. Yalnızca işin bittiğinde bana haber ver.

Şimdi yavaş bir biçimde merdivenlerden üst çıkacaksın. Çok yavaş bir halde yürü. Her basamağı geçtikçe zihninde hayal ettiğin istek ve isteklerine ulaşacaksın. En son basamağa ulaştığın vakit güç dolu ve çok zinde bir biçimde gevşemiş olduğunu hissedeceksin. Dinlenmiş bir halde olduğunu hissedeceksin. Bedeninin ve zihninin daha güçlü olduğunu hissedeceksin. Artık yavaş yavaş basamakları tırmanmaya başla. Artık birinci basamağa çık. Artık geri dönüyorsun. Artık ikinci basamağa çık. Sıra üçüncü basamakta… Kendini daha zinde ve gevşemiş hissediyorsun. Dördüncü ve beşinci basamaklara çık. Nefes al, ver, al, ver. Zihnindeki isteklerden vazgeçmeye başla. Artık altıncı basamağa çık. Nefes al, ver, al, ver. Artık yedinci basamağa yanlışsız hareket et. Artık sekizinci basamağa çık. Kanılarını ve bakışlarını odanın içine yoğunlaştır. Artık seyahatinin sonuna ulaşıyorsun. Birkaç adım sonra tam bir canlılık ve zindelik içinde olacaksın. Nihayet onuncu basamağa ulaştın. Nefes al, ver, al, ver. Artık onuncu basamaktasın ve gözlerini yavaşça açabilirsin.

Web

Instagram

Facebook

Twitter

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar külliyen muharrirlerinin özgün fikirleridir ve Onedio’nun editöryal siyasetini yansıtmayabilir. ©Onedio

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

akülü transpalet - Kaynak Mağazam - message near me - massage service antalya - Knight Online GB - Bursa bulaşık makinası servisi - https://www.techapot.com/ - Betnano giriş için tıklayın! -
Meritking