Ultimate magazine theme for WordPress.

7. Yargı Paketi Hususları Nelerdir, Açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi İçeriği Ne?

0 92

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen 7. Yargı Paket içeriği gündemin öne çıkan mevzularından bir tanesi oldu. Son dakika gelişmelerinde 7. Yargı Paket’ini görenler husus hakkında araştırma yapmak üzere arama motorlarına yöneldi. Adalet Bakanlığı’nın paket üzerindeki çalışmaları tamamlandı. 7. Yargı Paket’inde yer alan hususlar de yavaş yavaş açıklanıyor. Peki 7. Yargı Paketi unsurları nelerdir, açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi içeriği ne?

Detaylar içeriğimizde…

Gündemin öne çıkan bahislerinden bir tanesi Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen 7. Yargı Paketi ayrıntıları oldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde sunum yapmasının akabinde düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderileceği açıklandı.

7. Yargı Paketi Unsurları Nelerdir?

HaberTürk’te yer alan habere nazaran 7. Yargı Paket’inde yer alan birtakım hususlar şu formda;

1) Konutta ‘çat-kapı’ haciz uygulaması kalkıyor:

a) Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz süreci yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının lakin “hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır.

b) Aile bireylerine ilişkin ibadete has yahut şahsî eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm konut eşyaları, haczi caiz olmayan mallar ortasına alınmaktadır. Buna nazaran meskende ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza üzere eşyalar haczedilemeyecek.

c) İcra takibine husus alacağa yetecek ölçüsü aşacak formda (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanmaktadır. Örneğin borç 50 Bin TL ise 50 Bin TL’lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

7. Yargı Paketi Hususları Açıklandı mı?

2) Uyuşturucu ile çaba için kıymetli düzenlemeler:

a) Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı unsurlara yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi hedefiyle, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu husus olarak kabul edilerek bunlar da ceza kapsamına alınmaktadır.Böylelikle anılan unsurların imal ve ticareti cürmünün cezasının alt hududu, 10 yıldan 15 yıl mahpusa çıkarılmaktadır.

b) Uyuşturucu imal ve ticareti ile daha aktif uğraş edilebilmesi için uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti hatası için görevlendirilen zımnî soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses yahut imaj kaydı yapabilmesine imkan sağlanmaktadır.

c) Elkonulan unsurun uyuşturucu husus olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma kademesinde sulh ceza hâkimliğince bu hususun müsaderesine ve imhasına karar verilmesi mecburî hale getirilmektedir. Böylece soruşturma yahut kovuşturmanın nihaileşmesi beklenmeden uyuşturucu hususların imhası sağlanmış olacaktır.

ç) Uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullananlar ile bu hedefle uyuşturucu unsur satın alan, kabul eden yahut bulunduranlar hakkında uygulanacak tedavi ve/veya kontrollü özgürlük önlemi sürecinin daha aktif işletilebilmesi öngörülmektedir.

Tedavi ve/veya kontrollü hürlük önlemlerine ait uzatma müddeti, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun müddet tedavi ve/veya kontrol altında tutulması sağlanmaktadır.

– Ayrıyeten, Cumhuriyet savcısının, erteleme müddeti içinde uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanıp kullanmadığını tespit etmek için şüpheliyi yılda en az iki kere ilgili kuruma sevk etmesi zarurî hale getirilmektedir.

– Cumhuriyet savcısı tarafından kuşkulu hakkında verilen erteleme kararının kolluk ünitelerine bildirilmesi sağlanmakta ve bu kararın kolluk üniteleri tarafından da şahsen şüpheliye bildirim edilmesine imkân tanınmaktadır.

Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi İçeriği Ne?

d) Kontrollü Özgürlük Hizmetleri Kanununa eklenen 12/A hususuyla, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur bağımlılarına mahsus güzelleştirme önlemleri geliştirilmekte ve yükümlülüklerin takibi bakımından Cumhuriyet savcıları ile kontrollü özgürlük uygulaması kapsamında vazife alan işçinin sorumlulukları detaylı bir biçimde düzenlenmektedir.

e) Uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanmak kabahatinden hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zarurî hale getirilmektedir.

Uyuşturucu bağımlısı hatalıların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak

– Ayrıyeten tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine yahut mevcut ceza infaz kurumlarının bir kısmının bu hedef için düzenlenebilmesine imkan tanınmaktadır.

– Tekrar, uyuşturucu kullanmak kabahatinden ötürü mahkum olup da kontrollü özgürlüğe ayrılan mahkumlara, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilmektedir.

f) Tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin bir an evvel hayata geçirilmesi ve yürütülecek hizmetlerin aksamaması için ilgili Bakanlıkların bütçesine ödenek konulması ve bu konuda işçi görevlendirilmesi tarafında düzenleme yapılmaktadır.

3) Avukatlık ve İsimli Yardım Sistemine Ait Düzenlemeler:

a) Avukatlık mesleğinin birinci beş yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenmektedir.

4) Arabuluculuğa Ait Düzenlemeler:

a) Kira bağlantısından kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), iştirakin giderilmesine ait uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zarurî arabuluculuk kapsamına alınmaktadır.

b) Ticari davalar ve iş kontratından kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, aksi tespit ve istirdat davalarının mecburî arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenmektedir.

c) Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilmektedir.

d) Arabuluculuğa ait Ülkemizin taraf olduğu Singapur Sözleşmesi’nin, iç hukukumuza ahenginin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

5) Göçmen Kaçakçılığı cezaları arttırılıyor:

a) Göçmen kaçakçılığı cürmüyle daha faal gayret edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması emeliyle hatanın cezasının alt hududu 3 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır.

b) Göçmen kaçakçılığı hatası, 6136 sayılı Kanunun ek 12 nci unsuru kapsamına alınmaktadır. Böylece, göçmen kaçakçılığı cürmü nedeniyle el konulan araç, gereç ve materyalin, ulusal savunma yahut iç güvenlik hizmetleriyle direkt ilgili olması durumunda bunların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı yahut Kıyı Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkân sağlanmaktadır.

c) İsimli süreçler çerçevesinde “yurt dışına çıkamamak” halinde isimli denetim kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe Cumhuriyet başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilmekte ve yönetimin yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların hudut dışı edilmesini sağlamak bakımından hakim kararı alabilmesine imkan tanınmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

akülü transpalet - Kaynak Mağazam - Sultangazi elektrikçi - Gebze Hukuk Bürosu - message near me - massage service antalya - Knight Online GB - Bursa bulaşık makinası servisi - https://www.techapot.com/ - Betnano giriş için tıklayın!