Ultimate magazine theme for WordPress.

Adalet Bakanlığı’ndan Hasta Mahkumlar İçin Genelge: Mahkumların Talebi Olmadan Res’en de Başlatılabilecek

0 114

Hasta mahkumlar ve tutuklular için verilen uğraş yıllar sonra sonuç verdi. Hasta mahkumlar için hazırlanan ‘cezaevinde kalamaz’ raporuna artık kayıtsız kalınamayacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hasta ve ileri yaştaki tutuklu ve mahkumlarla ilgili genelge yayımladı.

Adli Tıp Kurumu yalnızca daima hastalık, sakatlık ve kocama halinin bulunup bulunmadığını tespit etmekle yetinecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son olarak 28 Şubat davasından mahkum olan eski Korgenaral Vural Avar’ın ömrünü yitirmesiyle gündeme gelen hasta ve ileri yaştaki tutuklu ve mahkumlarla ilgili genelge yayımladı.

”Sürekli Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebiyle Bireylerin Cezalarının Hafifletilmesi yahut Kaldırılması Hakkında İşlemler’ başlıklı genelgede Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın 104’üncü hususu çerçevesinde cezaların hafifletilmesi yahut kaldırılmasına ait süreçler, mahkumların talebi olmadan res’en de başlatılabilecek.Genelgeye nazaran, İsimli Tıp Kurumu yalnızca daima hastalık, sakatlık ve kocama halinin bulunup bulunmadığını tespit etmekle yetinecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla bütün başsavcılıklara gönderilen genelgede şu tabirlere yer verildi:

‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104 üncü unsurunun on altıncı fıkrasına nazaran ‘Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle bireylerin cezalarını hafifletmek yahut kaldırmak’ vazife ve yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir. 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlantılı Kurum ve Kuruluşlar ile Başka Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17’nci unsurunun ikinci fıkrasının (c) bendiyle İsimli Tıp Kurumuna daima hastalık, engellilik ve kocama sebebiyle bireylerin cezalarının hafifletilmesi yahut kaldırılmasına ait süreçler hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirme vazifesi verilmiştir. Mahkumların şahsen yahut yasal temsilcileri aracılığıyla Bakanlığımıza yahut direkt Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları talep üzerine ya da Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen başlatılan cezalarının hafifletilmesi yahut kaldırılması süreçlerini havi evrakın Bakanlığımız aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı makamına gecikmeksizin eksiksiz olarak sunulabilmesi gayesiyle 01.01.2006 tarih ve 20 sayılı Genelge’nin güncellenmesine muhtaçlık duyulmuştur.’

Raporun tam teşekküllü hastaneden alınma şartı

Hükümlünün durumunun daima hastalık, sakatlık yahut kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespiti için tam teşekküllü bir devlet hastanesi sıhhat şurasına sevk edilmesi gerektiği belirtilen genelgede, ‘Hükümlüye tam teşekküllü devlet hastanesinden sıhhat konseyi raporu alındıktan sonra; evvelce verilmiş tüm tetkik ve raporlar da talebine eklenerek, mahkumun durumunun daima hastalık, sakatlık yahut kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespitine ait İsimli Tıp Kurumundan bilimsel ve teknik görüş istenilmesi, İsimli Tıp Kurumuna görüş için gönderilen evrakın tasdikli birer örneğinin Cumhuriyet Başsavcılığındaki evrakında saklanması; mahkumun, muayenesi istenmedikçe ve muayene için gün alınmadıkça bulunduğu yer ceza infaz kurumundan İsimli Tıp Kurumunun bulunduğu yer ceza infaz kurumuna sevk edilmemesi, İsimli Tıp Kurumunun, mahkumda ‘sürekli hastalık, sakatlık ve kocama’ hallerinden biri ya da birkaçının varlığını teşhis ve tespit etmesi halinde kurumun bu teşhis ve tespiti ile birlikte sıhhat heyeti raporu, onaylı nüfus kayıt örneği, infaza mevzu katılaşma şerhli tüm ilamları ile şartlı salıverilmenin geri alınması, içtima yahut içtimanın çözülmesine ait bu kararların katılaşma şerhini içeren birer örneği, daha evvel yararlandığı aflara ait bilgi ve karar örnekleri, müddetname, infaz edilen ceza süresi ile şartlı salıverilme tarihine kadar kalan süreyi açıkça belirten tutanak, varsa infaz tehir kararı, isimli sicil kaydı ile mahkumun kolluk marifetiyle tespit edilecek mesleği, şahsi ve aile durumunu gösterir yazının, dizi pusulasına bağlanarak düzenlenecek bir fezleke ekinde derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi” tabirlerine yer verildi.

Ayrıca genelgede, ‘Hükümlünün yahut yasal temsilcisinin talebinden vazgeçmesi ya da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan süreçleri reddetmesi halinde, cezaların hafifletilmesi yahut kaldırılması süreçlerinin sürdürülebileceği konusunun kıymetlendirilmesi, hakkında mutlaklaşmış bir karar bulunmayan tutuklu istikametinden cezaların hafifletilmesi yahut kaldırılması süreçlerine tevessül olunamayacağından, bu formdaki talebin tahliye istemi mahiyetinde kabul edilerek gereğinin mahallinde takdir edilmesi” denildi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

akülü transpalet - Kaynak Mağazam - Sultangazi elektrikçi - Gebze Hukuk Bürosu - message near me - massage service antalya - Knight Online GB - Bursa bulaşık makinası servisi - https://www.techapot.com/ - Betnano giriş için tıklayın!