Ultimate magazine theme for WordPress.

Hayli Ender Rastlanan Apotemnofili Hastalığı Aslında Nedir?

0 110

Apotemnofili, bir kişinin bir yahut daha fazla sağlıklı uzvunu kasıtlı olarak kaybetme isteği yahut dürtüsüdür. Bu hastalıktan muzdarip insan sayısı epeyce az olsa da, dünyanın birçok yerinde Apotemnofiliye sahip insan vardır. Biz de bu içerikte sizler için apotemnofiliyi kısaca tanıtmak ve öteki değişik özelliklerini derlemek istedik.

Apotemnofili nedir?

Apotemnofili, beden bütünlüğünü kaybetme isteği yahut bir yahut daha fazla uzvun kasıtlı olarak kesilmesi ile ilgili cinsel bir sapkınlık durumudur. Bu, kişinin bir yahut daha fazla uzvunu kaybetme yahut engellilik durumunu yaşama isteğiyle ilişkilendirilen bir ruhsal rahatsızlıktır. Apotemnofili, çoklukla bir cins vücut bütünlüğü bozukluğu olan bir psikiyatrik rahatsızlık olan vücut bütünlüğü kimlik bozukluğu ile ilişkilendirilir. Bu durumda, kişi bedeninin bir yahut daha fazla kısmını kabul etmekte zorluk yaşar ve bu kısmın yokluğunu isteyebilir.

Apotemnofili ne sıklıkla görülür?

Apotemnofiliye yönelik çalışmalar sonludur ve bu mevzuda bilimsel araştırmalar yetersizdir olsa da görülme sıklığı hakkında kimi bilgiler mevcuttur. Araştırmalara nazaran apotemnofili hayli ender görülen bir durumdur ve kesin bir sıklık oranı belirlemek zordur. Uzmanlar, bu durumun az olduğunu ve genel nüfusta nadir görüldüğünü belirtirler.

Apotemnofili ameliyatları nasıl yapılır?

Apotemnofili ameliyatları etik açıdan tartışmalıdır ve ekseriyetle cerrahi prosedürlerle desteklenmez. Tıp etiği, bir kişinin sağlıklı bir uzvunu kasıtlı olarak ameliyatla kaybetmesini savunmaz ve bu tıp ameliyatlar çoklukla kabul edilmez. Ameliyatla bir uzvun kasıtlı olarak kaybedilmesi durumunda, bu çoklukla ‘beden bütünlüğü ameliyatı’ olarak isimlendirilen prosedürlerle gerçekleştirilebilir. Fakat, bu çeşit ameliyatlar tıp etiği açısından büyük tartışmalara neden olur ve ekseriyetle sıhhat uzmanları tarafından kabul edilmez.

Apotemnofilinin ruhsal tedavisi nasıldır?

Bu ruhsal hastalığın tedavisi, çoklukla psikoterapi olarak isimlendirilen terapi formüllerini içerir. Apotemnofili tedavisinde kullanılan kimi psikoterapi formülleri vardır. Bunlardan biri bilişsel davranışçı terapisidir. Bilişsel Davranışçı Terapi, apotemnofiliyle bağlı kanıları, inançları ve davranışları anlamak ve değiştirmek için kullanılan tesirli bir terapi sistemidir. Bu terapi sistemi, kişinin kanılarını sorgulamasını, yanlış inançlarına meydan okumasını ve sağlıklı fikir kalıplarını geliştirmesini sağlar. Başka bir tedavi ise kabul ve kararlılık terapisidir. Kabul ve Kararlılık Terapisi, apotemnofiliye sahip olan kişinin acıyı kabul etme, bedellere dayalı hareket etme ve hayatın öbür alanlarında manalı bir formda ilerleme konusunda yardımcı olur. Bu terapi metodu, duygusal esnekliği artırmayı ve pahalara dayalı bir ömür sürmeyi gayeler.

Apotemnofilinin beyinle ortasındaki alaka nasıldır?

Bazı çalışmalar, apotemnofiliyle ilgili beyin alanları ve fonksiyonları ortasında temaslar olduğunu önermektedir. Beyin görüntüleme çalışmaları, apotemnofiliye sahip olan bireylerde, beden bütünlüğü ve vücut imajıyla ilgili beyin bölgelerinde farklılıkların gözlemlenebileceğini göstermiştir. Örneğin, birtakım çalışmalar, somatosensörö motor korteks ve vücut şemasıyla bağlı olan posterior parietal korteks üzere bölgelerde değişikliklerin olduğunu belirtmektedir. Tekrar de, apotemnofilinin beyin ile münasebetini daha düzgün anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Bu araştırmalar, beyindeki hudut devreleri, nörotransmitterler ve ruhsal etmenler ortasındaki etkileşimleri inceleyerek daha kapsamlı bir bilgi sağlayabilir.

Apotemnofilinin çocukluk tecrübeleriyle bir bağlantısı var mıdır?

Apotemnofilinin çocuklukla münasebeti hakkında direkt deliller bulunmamaktadır. Lakin bu mevzuda yapılan kimi araştırmalar vardır. Bununla birlikte, kimi uzmanlar, apotemnofilinin çocukluk periyodunda yaşanan kimi tecrübeler yahut travmalarla bağlı olabileceğini öne sürer. Örneğin, kimi araştırmalar, vücut bütünlüğüne ait çocukluk periyodunda yaşanan olumsuz tecrübelerin yahut travmatik olayların, apotemnofili gelişiminde tesirli olabileceğini gösterebilir.

Apotemnofiliye sahip insanların hayatı nasıldır?

Apotemnofili olan insanların ömürleri, bu durumun tesirlerine ve kişisel tecrübelere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Apotemnofili olan insanların ömürleriyle ilgili kimi genel noktalar vardır. Bunlardan biri duygusal zorluklardır. Apotemnofili, kişinin beden bütünlüğüyle ilgili hasretlerinin ve dürtülerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu durum, duygusal zorluklar yaşama potansiyeline sahiptir. Apotemnofili olan beşerler, vücut imajı ve kabullenmeyle ilgili uğraşlar yaşayabilir, toplumsal normlara ahenk sağlamakta zorlanabilir ve kendilerini anlayan bir takviye ağına gereksinim duyabilir. Bir başka mevzu ise toplumsal ahenktir. Apotemnofili olan beşerler, toplumsal normlara ahenk sağlama konusunda zorluklar yaşayabilir. Toplumun vücut algısı ve beklentileriyle başa çıkmak, toplumsal bağlantılarda zorluklar yaşamak ve kabul görmek konusunda telaşlar yaşamak mümkündür. Bu durumda, bireylerin kendilerini anlayan bir etraf bulmaları ve destekleyici topluluklara katılmaları kıymetlidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

akülü transpalet - Kaynak Mağazam - Sultangazi elektrikçi - Gebze Hukuk Bürosu - message near me - massage service antalya - Knight Online GB - Bursa bulaşık makinası servisi - https://www.techapot.com/ - Betnano giriş için tıklayın!