Ultimate magazine theme for WordPress.

Türk Bayanının Seçme ve Seçilme Hakkını Kutladı, CHP’nin Muştusunu Verdi; Atatürk’ün Günlükleri: 5-11 Aralık

0 105

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Beni görmek demek kesinlikle yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim hislerimi anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.’ derken onu daha uygun anlayabilmek için aksiyonlarını, telaffuzlarını anlamamız gerektiğini söz eder. İşte bu yüzden biz de onun günlüklerinden yola çıkarak onu daha uygun anlayalım istedik. Bakalım Büyük Kurtarıcı geçmişte, 5-11 Aralık arasında neler yapmıştı?

Kaynak: Atatürk Araştırma Merkezi

Kronolojik Fotoğraflar: İşte Atatürk

5 Aralık 1934

Atatürk, o güne, Türk bayanına milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınması üzerine şöyle bir not düşer: ‘…Bu karar, Türk bayanına toplumsal ve siyasî hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lâzım gelecektir. Türk kadını evdeki uygar yerini salâhiyetle almış, iş hayatının her safhasında muvaffakiyetler göstermiştir. Siyasî hayatta Belediye seçimlerinde deneyimini yapan Türk bayanı, bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Uygar memleketlerin birçoğunda bayandan esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu salâhiyet ve liyakatle kullanacaktır. Bu notla en önemli inkılâplardan birini anmış oluyoruz.’

6 Aralık 1922

Mustafa Kemal Paşa, o gün, Ankara’da, Hâkimiyet-i Ulusala, Yenigün ve Öğüt gazeteleri muhabirlerine ‘Halk Partisi’ ismiyle siyasî bir parti kurma görüşünde olduğunu bildiren şöyle bir demeç verir: ‘…Gördüğüm teveccüh ve itimada lâyık olabilmek için en mütevazı bir millet ferdi sıfatıyla hayatımı sonuna kadar vatanın hayrına adamak ermeliyle, barışın yerleşmesini takiben halkçılık esası üzerine dayalı ve ‘Halk Partisi’ ismiyle siyasî bir parti kurmak niyetindeyim.’

7 Aralık 1919

Mustafa Kemal Paşa, Sivas’ta, Fransız hükümetinin Suriye temsilcisi Picot’u kabul eder ve ortalarında şöyle bir konuşma geçer

Picot: Türk Fransız gelecek dostluğu ve müşterek menfaati elinizdedir. Kilikya’ya gerçek yürümekte olan millî ordularınızın bulundukları yerlerde kalmaları için derhal buyruk verirseniz her şey aslından halledilmiş olacaktır.

Atatürk: Fakat benden mümkün olamayacak bir şey istiyorsunuz! Milletin bağımsızlığı tehlikeye girdiği vakit millet, ordularını kendi toplar ve yalnız bir hareket tarzı kabul eder. O da; kurtuluş uğrunda sonuna kadar kanını dökmek! Şayet Kilikya’da Türkün bağımsızlığını almak üzere bir niyetiniz olmadığını gerçekten ispat edecek olursanız, bu orduların üzerinize yürüyerek sizinle muharebeye tutuşacaklarını zannetmem. Görüyorsunuz, istediğiniz şey nitekim benim elimde değildir!’

8 Aralık 1911

Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal ve arkadaşları, o gün, Mısır hududunu geçerek Bingazi toprağına gelirler. Mustafa Kemal, burada Tobruk Bölgesi Kumandanı Ethem Paşa’nın Kurmay Lideri olarak vazifeye başlar.

9 Aralık 1931

Gazi, o günü sakin geçirir ve öğleden sonra şehirde arabayla bir gezinti yaparak akşamüstü Çankaya’ya döner.

10 Aralık 1936

Atatürk, o günün akşamında Ankara Palas’ta Fransız Büyükelçisi Henri Ponsot ile Hatay davasıyla ilgili görüşür.

11 Aralık 1925

Gazi, o gün, ‘Times’ gazetesi İstanbul muhabirinin, siyasî partiler hakkındaki yazılı sorularına şöyle karşılık verir: ‘…Millî egemenlik aslına dayanan ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip bulunan memleketlerde siyasî partilerin mevcudiyeti natüreldir. Türkiye Cumhuriyeti’nde de, birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

akülü transpalet - Kaynak Mağazam - message near me - massage service antalya - Knight Online GB - Bursa bulaşık makinası servisi - https://www.techapot.com/ - Betnano giriş için tıklayın! -
Meritking