Ultimate magazine theme for WordPress.

Rusların Kökenleri: Kiev Rusları ve Rurik Hanedanlığı’nın Başlangıcı ve Altın Devirleri

0 88

Rusya, geniş bir coğrafyaya sahip olan ve tesiri kıymetli olan bir ulustur. Rusya’nın kökenini anlamak, kültürel, siyasi ve toplumsal gelişimini kavramak için değerlidir. Bu içeriğimizde, Rusya’nın kökenine ait tarihi bir perspektif sunulacak; erken Slav yerleşimleri, Viking tesirini gösterecektir. Artık Rusya’nın kökenine hakikat büyüleyici bir seyahate çıkalım.

Öncelikle Rusların kökenlerini öğrenmekle başlayalım.

Rusya’nın kökeni, bölgede yerleşik olan Slav topluluklarına dayanır. Erken periyotlarda Slav toplulukları, bugünkü Rusya topraklarında farklı bölgelerde yaşamaktaydı. Bu yerleşimler, Slav kültürünün ve toplumsal yapıların oluşmasına katkıda bulunmuştur. Erken Slav toplulukları ortada ortalarında çatışlarda Slav topluluklarında kimse uzun müddetli baskınlığını sürdürememişlerdi.

Vikingler Slav topraklarına 9. yüzyılda geldi.

8 ve 11. yüzyıllarda Avrupa Vikingler tarafından sıklıkla yağmalanıyorlardı. Bir bölgeyi işgal edip, yağmaladıktan sonra geri dönüyorlar ve birkaç yıl içinde tekrar o bölgeye gelip tekrar toprakları yağmalıyorlardı. Vikingler, yağmalama ve ataklarını çoklukla iki tarafta gerçekleştirdiler. Batı istikametinde İngiltere, İrlanda, Fransa ve öbür Batı Avrupa ülkeleri Viking hücumlarına maruz kaldı. Doğu tarafında ise, Baltık Denizi’nden Doğu Avrupa’nın içlerine yanlışsız akınlar düzenlediler. Bu taarruzlar ortasında Slav toprakları da maksat alındı.

Rus sözünün manası “Rurik Hanedanı’na ilişkin olan” manasına gelir.

Vikinglerin Slav bölgelerine saldırmasıyla bir Viking-Slav etkilemişimi meydana geldi. Rurik isminde Viking kökenli bir önder yaklaşık olarak 9. yüzyılda Novgorod’a geldi. Novgorod, o devirde bir Slav kenti olarak bilinirken, Rurik’in gelişiyle birlikte bölgedeki siyasi ve toplumsal yapıda değerli değişiklikler yaşandı. Rurik kral olup çeşitli Slav kabilelerini birleştirerek güçlü bir siyasi otorite oluşturdu. Ve bu biçimde Rurik Hanedanlığı oluşmuştur.

Rurik rehberliğinde Rusya genişlemiş ve birleşik bir devlet olmuştur.

Rurik liderliği altında başlayan bu süreç, Rusya’nın siyasi ünitelerini bir ortaya getirerek merkezi bir otorite kurulmasına yardımcı olmuştu. Hanedanın önderleri, güçlerini genişletmiş, başka Slav prensliklerle ittifaklar kurmuş ve Rusya’nın topraklarını korumuştu. Birebir vakitte, Rurik Hanedanı’nın başkanları, Rusya’nın kültürel kimliğinin oluşmasında ve tarihindeki değerli bir mirasın bırakılmasında da değerli bir rol oynamıştır.

Oleg Novgorod’u ele geçirdiği için kimi kaynaklara nazaran Rusya’nın birinci hükümdarı sayılır.

Oleg, Rurik Hanedanı’nın değerli bir başkanıydı ve Rurik’in torunu olduğu varsayım ediliyor. Oleg, başşehri Kiev’i güçlendirmiş ve bu kenti Rusya’nın siyasi ve kültürel merkezi haline getirmişti. Oleg’in en değerli aksiyonlarından biri, Novgorod’u ele geçirmesidir. Novgorod, Rusya’nın kuzey bölgelerinde stratejik bir ehemmiyete sahip olan bir kentti. Oleg, Novgorod’u işgal ederek hanedanının gücünü ve topraklarını genişletmişti.

Kiev Rusya’sı devrinde, Ruslar Bizans İmparatorluğu’na saldırmış ve vergi talep etmiştir.

Kiev Rusya’sı, Bizans İmparatorluğu ile ağır bir ticaret bağlantısı içindeydi ve bu ilgi vergi ödemelerini de içeriyordu. Fakat, birtakım devirlerde Ruslar, Bizans’a askeri baskı yaparak daha fazla vergi almak yahut ödemeleri azaltmak isteyebilirlerdi. Bu nedenle taarruzlar ekseriyetle ticaret yolları üzerinde gerçekleşiyordu. Ruslar, Bizans’ın denetiminde olan topraklara saldırarak yağma yapıyor ve vergi talep ediyorlardı. Bu akınlar bazen karşılıklı muahedeler yahut barış antlaşmalarıyla sonuçlanabilirken, bazen de çatışmalara yol açabiliyordu.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Kaynak Mağazam - Sultangazi elektrikçi - Gebze Hukuk Bürosu - İstanbul Kiralık Eşya Deposu - message near me - massage service antalya - Knight Online GB - Bursa bulaşık makinası servisi - https://www.techapot.com/ - Betnano giriş için tıklayın!